Jaarverslag 2018

Een nieuwe strategie

Technologische oplossingen voor duurzame zorg

Van molecuul tot vergoeding

Onderzoek

Onderwijs

Living Labs

Onderzoek

13 programma's

-

€ 5.000.000

Aanjaagfinanciering

4 thema's

13 programma's

Thema:

Imaging and Big Data for Life

Medical Delta Diagnostics 3.0:

Dementia and Stroke

Gebruikt big data technologie om diagnose en behandeling van dementie en beroerte te verbeteren.

Medical Delta Cancer
Diagnostics 3.0:

Big Data Science of in & ex vivo Imaging

Maakt een biopsie-vrije en op beeld gebaseerde diagnostiek van tumoren mogelijk en ondersteunt daarbij een gepersonaliseerde behandeling van kanker.

Medical Delta UltraHB:

Ultrafast Ultrasound for the Heart and Brain

Maakt met ultrasnelle echografie ongekend gedetailleerde beelden voor de behandeling van de belangrijkste klinische cardiovasculaire en neurologische uitdagingen.

Thema:

Medical Instruments for Diagnosis and Treatment

Medical Delta NIMIT:

Novel Instruments for Minimally Invasive Techniques

Ontwikkelt nieuwe methoden voor eenvoudiger en snellere ontwikkeling en validatie van complexe minimaal invasieve instrumenten.

Medical Delta Cardiac Arrhythmia Lab

Ontwikkelt nieuwe instrumenten voor betere diagnose en therapie van hartritmestoornissen.

Medical Neurodelta:

Ambulant Neuromonitoring for Prevention and Treatment of Brain Disease

Ontwikkelt en gebruikt geminiaturiseerde slimme sensoren en sondes voor preventie en behandeling van hersenziekten.

Medical Delta IMT:

Improving Mobility with Technology

Ontwikkelt nieuwe technologie voor verbeterde diagnostiek en behandeling van mensen met bewegingsbeperkingen: zowel bij revalidatie na een beroerte als op het gebied van orthopedie.

Medical Delta Institute of Fetal and Neonatal Care

Ontwikkelt nieuwe technologische en medische oplossingen voor evidence-based monitoring om maternale, foetale en neonatale morbiditeit en mortaliteit te voorkomen. 

Thema:

eHealth & Selfmanagement

Medical Delta & Benefit for all:

Towards an inclusive eHealth selfmanagement ecosystem for healthy living

Bouwt een eHealth ecosysteem voor gezond leefstijlgedrag gericht op kwetsbare groepen.

Thema:

Personalised, Precision and Regenerative Medicine

METABODELTA:

Metabolomics for clinical advances in the Medical Delta

Neemt grote stappen in het gebruik van metabolomics bij klinische beslissingsoftware, geneesmiddelenonderzoek, gezondheidsmonitoring en ziektepreventie. 

HollandPTC Medical Delta program on HTA value proposition

Evalueert de waarde van protonentherapie voor patiënt en maatschappij.

Medical Delta Regenerative Medicine 4D:

Generating complex tissues with stem cells and printing technology

Past nieuwe technologieën toe om complexe meercellige weefsels en orgaansystemen te maken voor pre-klinische en klinische toepassingen.

Medical Delta’s Journey from Prototype to Payment

Parallelprogramma dat onderzoek doet naar de processen en methoden om prototypen in praktijk te brengen.

Lees meer over de programma's van Medical Delta 

Onderwijs

Medical Delta opleidingen

Clinical technology

Nanobiology

Life science & technology

Molecular science & technology

Living Labs

Sneller innoveren met Living Labs:

Gebruikers testen innovaties in de praktijk

Living Lab Research OR

Living Lab Medical Instruments

Living Lab Rehabilitation Technology

Living Lab Care Robotics

National eHealth Living Lab (NeLL)

Lees meer over de Living Labs van Medical Delta 

Lea,
de robot-rollator voor Parkinson patiënten


Kennisinstituut

Zorginstelling

Bedrijfsleven

The Box,

een thuismeetpakket voor hartpatiënten met verschillende apparaten

Kennisinstituut

Zorginstelling

Bedrijfsleven

MonitAir,

een intelligente zelftest voor COPD-patiënten

Kennisinstituut

Zorginstelling

Bedrijfsleven

Communicatie

1655

volgers


578

volgers


2717

abonnees


22

symposia
congressen
debatcafé's

Nieuwe Governance

Maatschappelijke raad

Overheid

Bedrijfsleven

Zorginstellingen

Bankwezen en fondsen

Raad
van toezichtBestuur

Organisatie

Wetenschappelijke raad

Medical Delta hoogleraren

Lectoren

Programmaleiders

Onderwijsdirecteuren

Lees meer over het bestuur en de organisatie 

samenwerking

5

Universiteiten en medische centra

4

Hogescholen

Zorginstellingen

1

Provincie

3

Steden

Bedrijven

Innovation Quarter